De andras blickar

Jag betraktar betraktaren. Jag har ett par ostörda sekunder på mig innan hennes blick möter min. För oftast är det en hon som låter blicken glida över till mig. Men först efter att mitt sällskap blivit synat uppifrån och ner. Männen bryr sig sällan om att ens besvära sig med att flytta blicken från ...
Visa fler inlägg