Recycling

Skyltar i Thailand är kul. Källsortering är inte lika humoristiskt, men kanske nödvändigt. Men i det här fallet så blev det ändå rätt så lustigt när man läser på skyltarna om hur man ska sortera soporna. Möjligt att min engelska är knapphändig för jag skulle ha svårt att skilja på "rubbish" och ...
Visa fler inlägg